sluismaartDe contouren van de nieuwe zeesluis IJmuiden zijn nu goed zichtbaar, dus we gaan echt een laatste fase in. De komende maanden bouwt OpenIJ verder aan de loswal Zuidersluiseiland (nummer 1 op de foto) en gaat de sluisroute open voor (brom)fietsers en voetgangers (nummer 2 op de foto).

Ook wordt de hoogwaterkering noord geasfalteerd (nummer 3 op de foto) en wordt de toekomstige dijk op de locatie hoogwaterkering zuid op hoogte gebracht (nummer 4 op de foto). Verder wordt de bodembescherming van het binnenhoofd en het buitenhoofd (nummer 5 op de foto) aangebracht en vindt in het buitenhoofd van de Noordersluis een deurwissel plaats.

 

In de periode van september 2020 tot en met juni 2021 bouwt OpenIJ een nieuwe loswal op het Zuidersluiseiland (nummer 1 op de foto), aansluitend aan de loods van Firma Heida. Het Zuidersluiseiland wordt dus uitgebreid met deze loswal, die ook wordt ingezet als auto afzetsteiger. In de periode maart en april 2021 wordt gewerkt aan de grondkerende constructie en oeverbescherming.

 

De route over het sluizencomplex IJmuiden gaat op 29 maart 2021 weer open voor (brom)fietsers en voetgangers (nummer 2 op de foto). Voor autoverkeer blijft de route tot nader order gesloten. De reden dat deze route voor het autoverkeer nog niet open gaat is om verschillende bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het sluizencomplex te doen. (Brom)fietsers en voetgangers moeten zeker tot eind 2021 rekening houden met extra vertraging op de route door werkzaamheden aan de bruggen van de Middensluis en de inzet van tijdelijke pompen bij de Kleine Sluis. De route gaat over de buitendeur van de nieuwe zeesluis. Deze deur zal op werkdagen tussen 19.00 en 24.00 uur getest worden. Dan is de route niet beschikbaar voor verkeer.

 

Hoogwaterkering Noord

 

In maart wordt de definitieve Middensluisweg ter plaatse van de hoogwaterkering noord geasfalteerd (nummer 3 op de foto). Over deze weg komt na openstelling van de sluizenroute 29 maart 2021 het fietsverkeer te rijden. In een later stadium wordt dit gedeelte ook voor autoverkeer opengesteld.

 

Hoogwaterkering Zuid 

 

Op deze locatie stond voorheen de betoncentrale van OpenIJ, waar voor de bouw van de zeesluis ruim 300.000 m3 beton is vervaardigd. De komende weken wordt op deze locatie de toekomstige dijk op hoogte gebracht en zal aansluitend worden begonnen met het aanleggen van de weg bovenop de dijk.

 

Op 15, 16 en 17 maart start OpenIJ met het aanbrengen van de bodembescherming van het binnenhoofd tijdens de stremming van SPIE. Na deze stremming vinden werkzaamheden op en rond het Noordertoeleidingskanaal plaats. Hierbij zal rekening worden gehouden met het scheepvaartverkeer.

In de weken 12 t/m 14 (22 maart tot en met 8 april) rondt OpenIJ de werkzaamheden bodembescherming van het binnenhoofd af.

 

In de periode 12 tot en met 14 april wordt gestart met het aanbrengen van de bodembescherming bij het buitenhoofd van Zeesluis IJmuiden (nummer 5 op de foto). Vervolgens wordt tijdens de stremming Noordersluis van 19 tot en met 22 april ook bodembescherming bij het buitenhoofd van Zeesluis IJmuiden aangebracht en vindt op 21 april een deurwissel van de Noordersluis plaats. Hiervoor zijn de stremmingen zoals vermeld in de Basijn van toepassing.

In de weken 17 t/m 21 (eind april tot en met eind mei) zal de overige bodembescherming van het buitenhoofd worden aangebracht. Hiervoor zijn geen stremmingen nodig.