Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in juli en augustus?

sluisDe komende maanden staan in het teken van de aansluiting van de drempel op de deurkas van het binnenhoofd, het uitbaggeren van de nieuwe sluiskolk en het aanleggen van het oostelijke gedeelte van de hoogwaterkering noord. Verder gaan de werkzaamheden aan de wanden binnenhoofd de komende maanden door.

 

 

Aansluitingen drempel op deurkas binnenhoofd


Om de drempel aan te sluiten op de deurkas van het binnenhoofd, wordt de komende maanden gewerkt aan het laatste gedeelte van de vloer van de drempel. De drempel is nodig zodat de sluisdeur in en uit de deurkas kan rijden bij sluiten en openen van de sluis.

 

Uitbaggeren sluiskolk

 

Eind juni start het baggeren van de nieuwe sluiskolk, waarbij ruim 600.000 m3 zand vrijkomt. Het materiaal wordt door de Snijkopzuiger Biesbosch opgebaggerd en door een persleiding over land en een drijvende leiding op het water naar het sproeiponton Steenbok getransporteerd. Het sproeiponton manoeuvreert in het Noorderbuitentoeleidingskanaal boven de speciaal voor dit doel verdiepte vaarweg. Sleephopperzuiger Shoalway zuigt het zand vanuit de verdiepte vaarweg weer op en brengt dit naar de verspreidingslocatie op de Noordzee.

Deze werkmethode is afgestemd met het havenbedrijf en het Loodswezen en wordt dusdanig uitgevoerd dat er ondanks de aanwezigheid van een drijvende leiding en een sproeiponton minimale hinder voor de scheepvaart is. De in- en uitgaande schepen voor de Noordersluis kunnen ongehinderd door.

 

Betonwerk hoogwaterkering noord


De komende maanden wordt het oostelijke gedeelte van de hoogwaterkering noord aangelegd. De totale hoogwaterkering noord wordt ongeveer 550 meter lang en komt te liggen op +8,85 meter boven NAP. Op de hoogwaterkering met een breedte van 9,5 meter komt een weg en een fietspad te liggen.