sluis1In de maanden mei en juni wordt de ‘westelijke landtong' (buiten middensluiseiland) ontmanteld, de bouwkuip van de drempel van het buitenhoofd verwijderd, getest in de nieuwe sluisdeuren in Amsterdam en IJmuiden en bodembescherming aangebracht achter het nieuwe remmingwerk van het binnenhoofd van de Middensluis.

 

 


De komende periode wordt de ‘westelijke landtong’ ontmanteld. Op deze locatie worden diverse objecten opgeruimd, zoals de oude hoogwaterkering, de oude openbare weg, items in de ondergrond en de taludbekleding (de stenen aan de zijkanten van dit eiland). Zo wordt het eiland vrijgemaakt om op een later tijdstip in z’n geheel met de cutterzuiger ‘De Biesbosch’ te verwijderen. Deze locatie wordt in de definitieve situatie het toeleidingskanaal naar de nieuwe zeesluis.


Ook wordt in de komende periode de bouwkuip van de drempel van de deurkas buitenhoofd verwijderd. Dit verwijderen gebeurt in twee fasen. In april zijn de bovenste stempels (de grote stalen buizen die de wanden van de bouwkuip op z’n plek hielden) en het bovenste deel van de bouwkuip al verwijderd. In mei worden de onderste stempels verwijderd. Het restant van de bouwkuip dat hierna over blijft wordt onder water gezet en wordt vervolgens nat verwijderd.


De komende maanden wordt volop getest in de sluisdeuren in Amsterdam, waar twee sluisdeuren liggen, en IJmuiden, waar er één ligt. De sluisdeuren bevatten diverse installaties die hoofdzakelijk onzichtbaar zijn, maar wel heel belangrijk voor het functioneren van de nieuwe zeesluis. De belangrijkste onderdelen zijn de nivelleerschuiven; in totaal 16 stuks met elk een afmeting van 3x3 meter die aangedreven worden met behulp van hydrauliek. Alle 16 schuiven worden vanaf een bedienscherm meerdere malen geopend en gesloten om de betrouwbare functionaliteit te controleren. Daarnaast is er een waarschuwingsinstallatie, bestaande uit totaal 15 signaalgevers en flitslichten. Een Hydrojet die met een grote waterstraal ervoor zorgt dat de rails onder de sluisdeur straks vrij is van zand. En ook is verlichting aanwezig in de deuren. Al deze onderdelen worden uitvoerig getest.


Gedurende de stremming van de Middensluis door SPIE gaat OpenIJ bodembescherming aanbrengen achter het nieuwe remmingwerk van het binnenhoofd van de Middensluis. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een kraanschip op het water en een dregline (draadkraan) op de Tussendam (het stuk land naast het remmingwerk). De dregline verzorgt het baggerwerk en helpt het kraanschip de bodembescherming op de juiste plek te positioneren.