Nieuwe zeesluis: update en drone opname van de bouw

sluisDe eerste maanden van het nieuwe jaar staan in het teken van het afbouwen van de wegaansluiting voor het bouwverkeer, het verwijderen van de tijdelijke brug, het afbouwen van het lokale bediengebouw west, het aanleggen van de sluisgebonden installaties in het Sluis Operatie Centrum (SOC) en het verwijderen van de tijdelijke tussenwanden van het binnenhoofd.

 


Eind 2019 zijn over de deurkas van het buitenhoofd betonnen balken geplaatst. Deze dienen als fundatie van de toekomstige weg. De komende maanden wordt deze wegaansluiting verder afgebouwd. Als dit klaar is, rijdt hier het bouwverkeer overheen en wordt de tijdelijke brug, die nu in de sluiskolk ligt verwijderd.


In het lokale bediengebouw west wordt de aanleg van de sluisgebonden installaties afgerond om te kunnen testen. Als dit klaar is, start het testen van deze installaties.


Net als het lokale bediengebouw west, wordt ook in het SOC de laatste hand gelegd aan de aanleg van de sluisgebonden installaties, om te kunnen starten met het testen ervan. Deze test vindt de komende periode plaats.


Momenteel worden de tijdelijke tussenwanden in de deurkas van het binnenhoofd verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook gewerkt aan de aansluiting van de drempelkuip op de deurkas en de kolkwand. Over deze aansluiting rijdt straks de sluisdeur om de sluis te openen en te sluiten.


Om de voortgang van de bouw vanuit de lucht te volgen, worden elk kwartaal drone-opnames gemaakt. U kunt hier de drone-opname van het vierde kwartaal 2019 bekijken.