sluisDe komende maanden wordt de ruimte tussen de wanden van de tussendam en tussen de wanden van de hoogwaterkering noord aangevuld met zand. Verder wordt gewerkt aan de fundering van de railbaan op de wanden het buitenhoofd en gaat aannemersconsortium OpenIJ door met het afzinken van binnenhoofd.

 

Tussendam


De ruimte tussen de wanden van de tussendam  wordt verder aangevuld met zand. De tussendam is de verbinding tussen de Middensluis en de nieuwe zeesluis en wordt onderdeel van de waterkering op nieuwe hoogte. Deze komt op 8,85 meter boven NAP te liggen. Over de zandbaan van de tussendam wordt uiteindelijk een weg aangelegd voor het verkeer dat gebruikt maakt van de sluizenroute.

 

Hoogwaterkering noord


In het najaar wordt de ruimte tussen de wanden van de hoogwaterkering noord aangevuld met zand. Dit is de hoogwaterkering ter hoogte van de Noordersluis. Ook deze hoogwaterkering komt uit op 8,85 meter boven NAP en wordt onderdeel van de toekomstige sluizenroute voor het verkeer.

 

Buitenhoofd


De komende tijd wordt gewerkt aan de fundering van de railbaan op de wanden van de deurkas van het buitenhoofd. In het buitenhoofd komt de sluisdeur voor de zeezijde. De deurkas van het buitenhoofd is volledig afgezonken, waardoor nu gewerkt kan worden aan de fundering voor de railbaan die hier bovenop komt te liggen. Op die fundering wordt vervolgens de funderingsbalk, de pennenbaan, de rail en uiteindelijk de bovenrolwagen aangebracht. Door middel van deze constructie kan de sluisdeur geopend en gesloten worden.

 

Binnenhoofd


Het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd, de deurkas waarin de sluisdeur voor de kanaalzijde en de reservedeur komen, is in volle gang. Vanuit bedieningsunits gepositioneerd in de deurkas, wordt deze tijdens het afzinken nauwlettend in de gaten gehouden. Onder de deurkas hangen camera’s en sensoren verbonden met deze bedieningsunits. Het afzinken gaat 5 dagen lang 24 uur per dag door. Maar ook in het weekend, als het werk stilligt, houdt OpenIJ het afzinken in de gaten. In totaal verdwijnt de deurkas zo’n 18 meter de grond in, tot op een positie van -25,5 NAP.