Werkzaamheden Nieuwe Sluis mei/juni

bedieningsgebouw sluis operatiecentrum ijmuiden tcm21 219400In de maanden mei en juni is OpenIJ volop bezig met het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd. Daarnaast wordt gewerkt aan de lokale bediengebouwen, wordt de aansluiting tussen de deurkas en de drempel van het buitenhoofd gemaakt en vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van het Middensluiseiland.


De deurkas van het binnenhoofd biedt ruimte voor de sluisdeur aan de kanaalzijde en voor de reservedeur. Het afzinken gebeurt op dezelfde wijze als vorig jaar bij het buitenhoofd, alleen is de deurkas van het binnenhoofd heel wat groter, namelijk 80 meter lang, 55 meter breed en 25 meter hoog. Centimeter voor centimeter zakt de deurkas in de komende maanden tijdens het afzinken in de grond door het zand eronder te verwijderen met op afstand bestuurbare robotarmen. Dit gebeurt geheel automatisch en wordt met camera’s onder de vloer van de deurkas met sensoren en meetinstrumenten 24 uur per dag 7 dagen in de week gemonitord.


Werd onlangs het beton voor de keldervloer van het lokaal bediengebouw Oost en West gestort, inmiddels zijn de wanden van beide kelders klaar en wordt komende maanden een start gemaakt met de vloer en de wanden op de begane grond voor beide lokale bediengebouwen. Deze lokale bediengebouwen kunnen hun eigen sluisdeur afzonderlijk besturen. Zo nodig opereren ze onafhankelijk van het Sluis Operatie Centrum.


Tussen de deurkas en de drempel van het buitenhoofd ligt een in verhouding smalle bouwkuip, de zogenaamde ‘brievenbuskuip’. Deze zorgt voor de aansluiting van de enorme deurkas op de drempel van het buitenhoofd en dankt zijn naam aan zijn relatief smalle afmeting, namelijk 4 meter breed, 27 m lang en maar liefst 25 m diep. Geen makkelijke opgave om deze bouwkuip te ontgraven, daarvoor is dan ook een speciale hydraulische graafmachine ingezet. Deze graafmachine heeft een telescopische grijperarm die het mogelijk maakt zand van grote diepte razendsnel loodrecht naar boven te halen.


De tussendam is gesitueerd op het Middensluiseiland ter hoogte van het toekomstig toeleidingskanaal voor de nieuwe zeesluis. In de komende maanden wordt wapening gevlochten en beton gestort voor de wanden van de tussendam en fuikwand en worden op verschillende onderdelen die al klaar zijn ankers aangebracht. Deze zorgen voor de stevigheid van de wand van de tussendam en fuikwand.