zeesluis 560x373

OpenIJ is begin september begonnen met het afzinken van de deurkas van het buitenhoofd. Dat is een spannende fase in de aanleg van de nieuwe zeesluis. De deurkas (caisson) met het formaat van een flatgebouw zakt centimeter voor centimeter in de grond. Door het zand er onder weg te spuiten, zakt het caisson door zijn eigen gewicht steeds verder naar beneden tot zijn uiteindelijke positie. Dit gebeurt helemaal automatisch en wordt met camera’s onder de vloer van het caisson

gecontroleerd.

Wanden hoogwaterkering

 

In september en oktober wordt verder gewerkt aan de wanden van de hoogwaterkering ter hoogte van de Noordersluis. Deze hoogwaterkering is straks onderdeel van de primaire waterkering in Nederland en wordt daarom tot een hoogte van circa + 8,85 NAP gerealiseerd. Op deze hoogwaterkering komt straks de nieuwe Middensluisweg te liggen. De hoogwaterkering is opgebouwd uit betonnen L-wanden en ligt tussen de bestaande Noordersluis en de nieuwe zeesluis.

 

Betoncentrale draait volop

 

Voor deze betonnen L-wanden is heel wat beton nodig, dat wordt gemaakt door de eigen betoncentrale van OpenIJ. Al het beton dat voor de nieuwe zeesluis wordt gebruikt, wordt hier vervaardigd. Het beton is nodig voor de verschillende onderdelen van de sluis, onder andere voor de deurkassen van het buitenhoofd en het binnenhoofd en de daarbij horende drempels. Maar ook voor de kolkwanden, de ankerbalken van de sluiskolk en de wanden van de hoogwaterkering is veel beton nodig.