Start werkzaamheden Energiehaven

AverijhavenRijkswaterstaat start komende week met voorbereidende werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen. Dat is nodig om het terrein, aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, te transformeren naar de Energiehaven.

Dit nieuwe bedrijventerrein biedt grote kansen voor de energietransitie en speelt een belangrijke rol in het behalen van belangrijke regionale en nationale klimaatdoelen.

De circa 850.000 kuub baggerspecie wordt uit het depot gehaald en met een schip weggebracht naar Rijksdepot De Slufter in Rotterdam. Daar wordt het definitief opgeslagen. Het Averijhavendepot is ooit gebouwd om de vervuilde baggerspecie uit het Noordzeekanaal tijdelijk op te slaan. Sinds 2012 is er geen nieuwe baggerspecie meer bijgekomen.


In augustus wordt een zogenaamde snijkopzuiger in het depot gehesen. Dit is een werktuig dat met behulp van een roterende snijkop de bagger van de bodem losmaakt en opzuigt. Vervolgens wordt de baggerspecie via een persleiding overgebracht op een transportschip voor vervoer richting het Rijksdepot De Slufter in Rotterdam. De passerende schepen in het Noorderbuitenkanaal ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2022 gereed.


Na het verwijderen van de baggerspecie wordt het terrein van de Averijhaven overgedragen aan de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam en Zeehaven IJmuiden. Dit consortium ontwikkelt het terrein van de Averijhaven én een stukje naastliggend terrein van Tata Steel, tot Energiehaven. De nieuw te realiseren Energiehaven levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van de regio. Het openbaar haventerrein is gericht op offshore windactiviteiten en wordt een uitvalsbasis voor de bouw van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de partijen in het consortium, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tata Steel.