Werkzaamheden nieuwe sluis november/december

sluisDe laatste maanden van dit jaar staan in het teken van het aanleggen van kabels en leidingen en de wegconstructie bij de fuikwand. Verder wordt er gewerkt aan de drempel van het buitenhoofd, de sluisgebonden installaties in het Sluis Operatie Centrum en worden de tussenwanden in de deurkas van het binnenhoofd  verwijderd.

 

Fuikwand


Het betonwerk voor de fuikwand is klaar. Dit betonwerk is nodig voor het op nieuwe hoogte brengen van de hoogwaterkering en voor het toeleidingskanaal voor de scheepvaart richting de nieuwe zeesluis. De komende periode werkt OpenIJ ter plaatse van de fuikwand aan het aanleggen van de definitieve kabels en leidingen en de definitieve wegconstructie.

 

Drempel buitenhoofd

 

Momenteel wordt gewerkt aan de vloer van de drempel van het buitenhoofd. OpenIJ is bezig met de aansluiting van de vloer van de drempel op de deurkas van het buitenhoofd. Over deze drempel komt in een later stadium de buitendeur van de nieuwe zeesluis te rijden. De onderkant van deze vloer ligt op -21,5 NAP, is ruim 20 meter diep en deze betonnen vloer is zo’n 2 meter dik.

 

Sluis Operatie Centrum

 

De komende periode is OpenIJ bezig met het aanleggen van de sluisgebonden installaties in het Sluis Operatie Centrum (SOC). Het SOC helt in een hoek van 15 graden zodat de bedieners optimaal zicht hebben op de sluis en de voorhavens. Aan de onderzijde van het gebouw zijn ruimtes voor installaties en voor het beheer en onderhoud.

 

Binnenhoofd


De deurkas van het binnenhoofd, waar straks de sluisdeur voor de kanaalzijde en de reservedeur in worden geplaatst, is in de avond van 9 oktober jl. op z’n definitieve positie gekomen. In totaal is de deurkas zo’n 18 meter in de grond verdwenen op een positie van -25,5 NAP. Nu het afzinken klaar is, wordt het materieel dat is gebruikt bij deze operatie ontmanteld en verlaat de bouwplaats. De deurkas van het binnenhoofd bevat nu nog diverse betonnen tussenwanden die nodig waren voor de stabiliteit tijdens het afzinken van deze deurkas. Deze tussenwanden gaat OpenIJ de komende periode verwijderen zodat in een later stadium de sluisdeur en de reservedeur in deze deurkas kunnen worden geplaatst.