Wat wordt de toekomst van de Noordersluis?

sluisOm deze vraag te beantwoorden, heeft Rijkswaterstaat partijen opgeroepen om hierover mee te denken en innovatieve ideeën aan te dragen. Van alle ingebrachte ideeën, zijn er vijf over. Deze zijn gepresenteerd aan onder meer de directie van Rijkswaterstaat WNN.

 

De ideeën die zijn gepresenteerd, gaan onder andere over het gebruiken van de Noordersluis om energie op te wekken, om warmte op te slaan, om als testlaboratorium te gebruiken, om de huidige functie als sluis te behouden en als testlocatie voor het ontwikkelen van systemen om plastic uit het water te halen.


De vijf overgebleven ideeën zijn samengebracht in een zogenoemd digitaal ‘oogstmagazine’. Dit oogstmagazine wordt overhandigd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eind dit jaar is er een nieuwe sessie om te horen wat ‘Den Haag’ ervan vindt.

 

Het loodswezen wordt vertegenwoordigd in twee van de vijf ideeën. Collega Schotman is teamleider van het plan voor het 'waterlab'. 

Het doel van het Waterlab is om van de Noordersluis hét Europese fieldlab te maken bedoeld om op ware grootte innovaties te testen in de scheepvaart, sluizenbouw en watermanagement. Door samenwerking van wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid en het aanbieden van een testinfrastructuur kunnen innovaties sneller ontwikkeld, gedemonstreerd en toegepast worden in de praktijk. Het fieldlab werkt in dit proces als een innovatie versnellende tussenstap.

 

Wat de Noordersluis hier bij uitstek geschikt voor maakt is, behalve de unieke grootte van het testbassin (400m x 50m x -15m NAP), ook de locatie in de scheepvaartroute naar de haven van Amsterdam. Dit maakt het mogelijk om tijdens testperiodes de scheepvaart in plaats van door de Nieuwe Zeesluis door het WaTERLAB te sturen. Door de uitwisseling van het zoute en zoete water kunnen er door het openen van de sluisdeur enorme krachten opgewekt worden in de sluiskolk waarmee bijvoorbeeld innovaties in afmeersystemen getest kunnen worden. Ook biedt deze uitwisseling de kans om innovaties in waterkeringen en zout indringingproblematiek te testen wat gezien de klimaatverandering en stijgende zeespiegel steeds actueler wordt. Het WaTERLab is ook uitermate geschikt voor het testen van nieuwe materialen en het verkrijgen van inzicht in materiaalgedrag op de lange termijn (structural health monitoring).

 

Collega's Hilbrands en Kempenaar werken mee aan het plan van havenbedrijf Amsterdam: 

 

Slimmer, sneller en schoner door de vernieuwde Noordersluis


De Noordersluis is veel groter dan de Middensluis. Als de nieuwe zeesluis operationeel is, is het belangrijk dat er een calamiteitensluis is in geval van een storing of stremming van de nieuwe zeesluis. De Middensluis is te klein om als alternatief te dienen voor de nieuwe zeesluis. Daarom wil Port of Amsterdam de Noordersluis open houden. De Middensluis gaat dan dicht, en het budget voor het onderhoud van de Middensluis, wordt gebruikt voor het onderhoud van de Noordersluis. Ook kunnen we met de Noordersluis slimmer gaan schutten. Door het gebruikmaken van een nieuwe extra sluisdeur in de Noordersluis, kan een kleinere Noordersluis worden aangeboden aan de scheepvaart. Dit scheelt tijd. En niet onbelangrijk, dit zorgt ook voor minder verzilting van het Noordzeekanaal. Ook loopt over deze extra sluisdeur een weg, waardoor de sluisroute verbetert.

Op het omliggende terrein aan de noordkant van het sluizencomplex, komt een plek voor de ontwikkeling van een industrieterrein inclusief kades voor een multipurpose haven. Belangrijk detail in ons plan is de aanleg van een fietsbrug over het Spuikanaal, wat een verkorting van de fietsroute over het sluizencomplex van ongeveer 1 kilometer oplevert. De ideeën van de andere partijen, kunnen worden gebruikt in de Middensluis als deze dicht gaat.

 

Voor aanvullende informatie over deze en de andere drie ideeën zie deze site >>>