Stijging overslag Amsterdamse haven

De overslag in de Amsterdamse haven steeg naar 78,6 miljoen ton in 2022. Net als de omzet die ook een stijging liet zien en uitkwam op €181,5 miljoen. Het resultaat daalde tot € 44,1 miljoen door inflatie en eenmalige kosten voor Zeesluis IJmuiden. 2022 stond in het teken van herstel van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de mondiale energiecrisis die dit teweeg bracht.

De totale overslag in Amsterdam was in 2022 hoger dan verwacht en bedroeg 78,6 miljoen ton tegen 71,3 miljoen ton in 2021. De oorlog in Oekraïne brak uit in februari 2022 en dat zorgde voor geopolitieke spanningen. Er ontstond een nieuwe energiecrisis die invloed had op de op- en overslag van energieproducten. De overslag in olieproducten daalde met 3 procent tot 34,5 miljoen ton. De kolenoverslag steeg met 37 procent naar 14,2 miljoen ton in 2022. De overslag in agribulk steeg met 3 procent naar 6,8 miljoen ton. We namen 62,1 hectare aan terreinen terug en gaven 46,7 hectare uit aan nieuwe klanten. Onze terreinvoorraad nam hierdoor toe met 15 hectare. Die ruimte kunnen we weer inzetten voor de energietransitie en circulaire activiteiten.

 

De omzet steeg in 2022 met 10 procent naar €181,5 miljoen, ten opzichte van het jaar 2021 waarin de omzet €163,1 bedroeg. De grootste stijging is zichtbaar in de zeehavengelden, die met €7,4 miljoen toenamen tot €60,4 miljoen als gevolg van een stijging in de overslag in met name energieproducten. De binnenhavengelden stegen naar 7,7 miljoen in 2022 tegen 7,1 miljoen het jaar daarvoor. Ook de contractinkomsten lieten een stijging zien van €103,6 in 2022 tegen €97 miljoen in 2021. Ondanks dat de inkomsten uit zeehavengelden en de contractopbrengsten in 2022 gestegen zijn, valt het nettoresultaat lager uit dan in 2021. Dit bedroeg €44,1 miljoen in 2022 ten opzichte van €52,9 het jaar ervoor door met name eenmalige kosten voor de zeesluis.

 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “We kijken terug op het jaar waarin de Zeesluis IJmuiden werd geopend, die onze positie als duurzame energiehaven van de toekomst stevig borgt. Toekomstbestendigheid is ook het doel voor het starten van het Future Proof Goverance programma waar de Young Board, een orgaan bestaande uit jonge collega’s, deel van uitmaakt. Met dit programma betrekken we de jonge generatie binnen de organisatie in bestuurlijke en besluitvormingsprocessen. We zien dan ook discrepanties tussen de korte en lange termijn die voor dilemma’s zorgen. Zo werken we sinds 2017 aan een einde van kolenimport, -opslag en -doorvoer in de Amsterdamse haven. In 2022 hadden we echter te maken met een stijging van de kolenoverslag. Die stijging was het gevolg van de extreem hoge gasprijs en de verminderde gasimport vanuit Rusland in de Europese Unie. Aan de andere kant zetten we ook in 2023 stappen om in 2030 volledig te kunnen stoppen met kolen. Zo hebben we het contract van een van de drie kolenterminals niet verlengd en hebben we per 1 januari 2023 12 hectare grond teruggenomen die we gaan inzetten voor niet-fossiele activiteiten.’’

In 2023 werken we verder aan de uitvoering van de strategie 2021 -2025. De ontwikkeling naar een duurzame haven staat centraal. We werken aan belangrijke investeringen die hieraan bijdragen, zoals de ontwikkeling van de walstroom bij Cruise Port Amsterdam en de verduurzaming van onze vloot. Onder meer door het door waterstof aangedreven vlaggenschip Neo Orbis in gebruik te nemen. Ook investeren we in de bereikbaarheid van de haven door de vaarwegen en de havenbekkens te verdiepen. Dit zal deels op de exploitatiekosten voor 2023 drukken. Voor de overslagcijfers en bijbehorende omzet voorzien we voor 2023 geen ingrijpende wijzigingen.