Op deze pagina staan krantenberichten, berichten van sociale media en filmpjes  die te maken hebben met het Loodswezen en de haven van IJmuiden/Amsterdam.

Heeft u nieuws, waarschuw dan de webmaster >>>

Loodswezen Navigator 2020

Via de onderstaande link vindt u de digitale versie van de Loodswezen Navigator 2020.

 

Lees hier >>>

Binnen beloodsen (2)

Kunstmatig rif geïnstalleerd in IJmuiden

rifDe Amsterdamse startup ReefSystems, gevestigd in Prodock, installeerde maandag 26 oktober in IJmuiden kunstmatige riffen om de biodiversiteit te bevorderen. Met deze riffen creëert ReefSystems habitats, een natuurlijk leef- of woongebied, om de groei van het lokale onderwaterleven te stimuleren.

 

 

Droge voeten dankzij 31 noodpompen

pomp’Life is what happens to you when you’re making plans.’ Dat overkwam Rijkswaterstaat met het gemaal bij IJmuiden toen in april een van de zes pompen kapot ging. Terwijl de kapotte pomp onderzocht wordt, moeten nu in een rap tempo noodpompen worden geplaatst om droge voeten te houden bij hevige regenval in het Noordzeekanaalgebied en in noord-west Nederland.

Het gemaal stond al op de rol om aangepakt te worden bij een grote renovatieronde. Alleen dat zou pas over een paar jaar gebeuren, en toen ging de pomp stuk. Een enorme domper. Een inschatting van de schade kan Rienstra nog niet maken maar dat zal ’in de miljoenen euro’s’ lopen.

Port of Amsterdam steunt waterstoffabriek Den Helder

waterstofIn 2027 staat er een fabriek in Den Helder die op grote schaal blauwe waterstof produceert. Uit onderzoek van H2Gateway, een consortium van bedrijven en overheden, blijkt dat dit mogelijk is.

 

Onder de naam Hydroports, werken Port Den Helder, Groningen Seaports en Port of Amsterdam nauw samen aan een transitie naar een waterstofeconomie. Hydroports vindt een aanleg van de waterstofbackbone tussen deze zeehavens van groot belang. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder werkt daarbij als belangrijke aanjager.

Jachttransport vanuit IJmondhaven

Overslag Noordzeekanaal-havens ruim 10 procent lager

havenDe overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7% naar 48,7 miljoen ton (2019: 54,6 miljoen). De invloed van de wereldwijde coronacrisis op de overslagcijfers is onmiskenbaar.

 

 

 

Uit de oude doos: Bouw van de Noordersluis

Aan boord bij Port Towage Amsterdam

Nieuwe locaties IJ-bruggen

brugOp vrijdag 26 juni 2020 verscheen het eindrapport ‘Genereus verbonden’ van de adviescommissie Oeververbindingen. Als nautisch partner was Port of Amsterdam betrokken bij het onderzoekstraject. ‘De nieuwe bruglocaties zijn nautisch beter inpasbaar’.


Na het vastlopen vorig jaar van plannen voor IJ-bruggen vanaf de Kop van Java en het Stenen Hoofd, stelden Rijk en gemeente een expertcommissie samen onder leiding van Alexander D’Hooghe. Deze commissie moest vanuit een breed ontwikkelingsperspectief onafhankelijk advies uitbrengen over toekomende, extra IJ-oeververbindingen.