Op deze pagina staan krantenberichten, berichten van sociale media en filmpjes  die te maken hebben met het Loodswezen en de haven van IJmuiden/Amsterdam.

Heeft u nieuws, waarschuw dan de webmaster >>>

Oude doos: IJ-brug in stadsarchief A'dam

brugijTe zien in de Schatkamer van 17 augustus t/m 14 november, gratis toegankelijk.

 

Vanaf 17 augustus is in de Schatkamer een grote presentatietekening te zien van een spectaculair ontwerp voor een brug over het IJ uit 1887. Het plan bestond uit twee grote torens, waarlangs paardentrams, rijtuigen en voetgangers zich op een overdekte weg schroefsgewijs omhoog konden bewegen tot een hoogte van 15 meter. Daaronder konden de meeste schepen moeiteloos passeren. Alleen voor de allergrootste zeeschepen zou het middelste brugdeel worden gedraaid.

Overslagcijfers NZK havens stabiliseren

OverslagHalfjaar2021 0De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,8% naar 46 miljoen ton. Deze daling vond met name plaats in het eerste kwartaal van 2021.

Start werkzaamheden Energiehaven

AverijhavenRijkswaterstaat start komende week met voorbereidende werkzaamheden om de verontreinigde baggerspecie uit het Averijhavendepot te verwijderen. Dat is nodig om het terrein, aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, te transformeren naar de Energiehaven.

Oude doos: Stranding van de Wan Chun

Over de stranding van zeeschip Wan Chun in 1972 op het strand iets ten zuiden van Castricum aan Zee, ter hoogte van paal 47, is al heel veel geschreven. Toen de vliegende storm was gaan liggen, lag ‘ie muurvast in het zand. Het gevaarte heeft er maanden gelegen.

Verschillende heel vermakelijke verhalen, foto’s en filmpjes hierover zijn eenvoudig terug te vinden op het internet. Het werd een echte toeristische trekpleister en een prima doel voor een leuk dagje uit. Duizenden hebben mooie herinneringen aan dit spannende avontuur. Inmiddels toch al bijna vijftig jaar terug.

OBA verandert koers

obaOBA heeft aangekondigd de intentie te hebben om een overeenkomst te sluiten met Cargill voor de overname van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam.

OBA is verheugd te kunnen aankondigen dat zij de intentie heeft een overeenkomst te sluiten met Cargill voor de overname door OBA van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam.

Werken aan 1 miljoen ton groene waterstof

Port of Amsterdam en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis 1 miljoen ton groene waterstof importeren in de Amsterdamse haven.

 

Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen onderzoeken ze de komende zes maanden daarvan de haalbaarheid, stellen ze een blauwdruk op en schetsen ze een routekaart richting 2030 én daarna.

Tanker naar binnen schutten

Synkero bouwt fabriek in Amsterdamse haven

Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine.

Tanker doorschutten

Het alternatieve havengildediner