In memoriam Cor Dubbeldam

Altair 1Drs. Ronald J. de Jong, voormalig zeeloods-stuurman loodsboot Altair.

 

Op de site van de Rotterdamse collega’s werd ik getroffen door de overlijdensadvertentie van Cor Dubbeldam. Ik heb het sociëteitsbestuur gevraagd deze advertentie ook op de site van Amsterdam/IJmond te plaatsen. Maandag 13 juni 2016 heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden.


Cor Dubbeldam was, samen met Joop Postmus de laatst formeel aangestelde schipper van de loodsboot Altair. Dit was een aanstelling bij Koninklijk Besluit. Dat betekende dat het een hoge functie was. En dat had te maken met de relatie met de Koninklijke Marine en het gezag op de rede voor IJmuiden.
Ik realiseerde mij dat dit een stukje geschiedenis is, dat bij de meeste loodsen niet bekend meer is. Midden jaren zeventig van de vorige eeuw wilde de dienstleiding de loodsboot vervangen door snel varende tenders en de loodsboot uit de vaart nemen. Natuurlijk wilden de loodsen niet meewerken. Men voelde zich achtergesteld aan de Rijnmond, dat twee loodsvaartuigen op zee had. Om een lang verhaal kort te maken. Er heerste een boel onvrede. De directeur-generaal besliste toen, dat IJmuiden een loodsvaartuig mocht behouden en wees de Altair toe aan IJmuiden. De loodsen hadden het pleit gewonnen.
De bemanningen waren er nog, maar de état-majoor was behoorlijk uitgedund. Dat werden vacatures. In IJmuiden was hiervoor weinig belangstelling, maar des te meer in de Rijnmond. Zo kwam Cor Dubbeldam als loodsschipper naar IJmuiden en Arie Harder en Ronald de Jong als zeeloods-stuurlieden. Omdat toen de stuurlieden loods moesten zijn, hield dit een versnelde opleiding tot loods in IJmuiden in. Ook twee IJmuidense loodsen kwamen naar de loodsboot, Jan Koster en Harrie Sillevis (tijdelijk). Verder liepen IJmuidense senior-loodsen bij toerbeurt een wacht op de loodsboot. Het was geen slecht bestaan. Op de loodsboot werd in twee ploegen gewerkt, een week op, een week af, de ploeg Postmus en de ploeg Dubbeldam,. Normaal moest er in de vrije week een dag worden bijgewerkt, maar omdat er geen reserveloodsboot meer was, verviel deze dag of werd deze gebruikt voor andere activiteiten. De zeeloods-stuurlieden moesten hum loodsenvaardigheid bijhouden. Dat hield in, dat er twee keer in de maand tussen de wachten een loodsreis gemaakt moesten worden. Door de wacht te ruilen met de collega, kon er even naar huis gegaan worden. Geen slecht bestaan, daar deze loodsreis, om voor mij onbekende redenen, ook nog fl.150, - premie opleverde.
Ik was zeer ingenomen met Cor Dubbelman. Een rustige, beschaafde en bekwame man en een prettige collega, Een baken van rust tussen de opstandige (en soms agressieve) sfeer, die er toen in IJmuiden heerste. De loodsen lieten zich door niemand iets vertellen! Er moest weer rust komen in IJmuiden en dat is uitstekend gelukt.
Ik was in die tijd een studie begonnen voor de akte Aardrijkskunde M.O. een het Nusseminarium van de Universiteit van Amsterdam. Dat hield in, twee avonden colleges volgen in Amsterdam. Daarvoor was ik in de Rijnmond in de gelegenheid gesteld. Cor Dubbeldam stond toe, dat ik na de 12-16 uur wacht, geland werd bij de tender en ’s avonds om 11:30 uur weer werd opgepikt, om daarna de hondenwacht te lopen. In twee jaar had ik mijn akte en kon ik mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor.
Cor was afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden en had bij Vinke Rotterdam gevaren, de maatschappij Houtvaart. Hij moest wel wennen aan de omgangsvormen van de IJmuidense loodsen,, maar heeft daar nooit een kwaad woord over gezegd. Hij had een brede belangstelling. Ondertussen was de ploeg Dubbeldam een hecht team. Als ik nog wel eens oud-bemanningsleden tegenkom wordt er met waardering over deze tijd en over elkaar gesproken.
Zijn vrouw Ina heb ik ook aan boord ontmoet. Hoogtepunt was het ‘rondvaren’ naar Maassluis. Een dagje met familie en vrienden en een hapje en een drankje aan boord van de loodsboot. Er heerste een gemoedelijke sfeer, die na de verzelfstandiging helaas zakelijker is geworden.
Echter de tenderbeloodsing werd er een aantal jaren later (1983) toch doorgedrukt. Cor Dubbeldam werd overgeplaatst als loodsschipper naar een loodsboot in de Rijnmond. Arie Harder en Ronald de Jong werden senior-loods (terugzetten in rang kon niet bij de overheid) in Den Helder en IJmuiden en later registerloods.

 

Altair 2