Nieuwe loods: Robert de Jonge

Robert de JongeInmiddels 37 jaar oud. Ben mijn carrière begonnen op 16-jarige leeftijd als zijnde leerling matroos op het m/s Ringgracht van de firma Spliethoff. Vervolgens gepromoveerd naar de rang van aankomend matroos en na een jaar en het behalen van het pre-sea certificaat VOL matroos.

Lees meer...

Nieuwe loods: Wessel Adema

wessel ademaWessel Adema, geboren in Broek in Waterland op 16 januari 1970. Momenteel woonachtig te Oegstgeest met Petra (vriendin) en onze kinderen Huib en Isolde. Na Atheneum diploma in dienst gegaan (als dienstplichtig sergeant bij de Infanterie). Vervolgens de Hogere Zeevaartschool op Terschelling gevolgd. Na de zeevaartschool wederom terechtgekomen onder Hr.Ms. Vleugels: de Koninklijke Marine. Begonnen bij de Mijnendienst op de vegers en jagers in diverse functies.

Lees meer...

Nieuwe loods: Martijn Smit

Martijn SmitIk ben geboren op 17 maart 1972 in Nibbixwoud. Ben momenteel woonachtig in Hoorn samen met mijn vriendin Ellen. We hebben een zoon, Thomas, van 12 maanden oud. Na de middelbare school ben ik gaan studeren op de hogere zeevaartschool op de Nieuwe Vaart in Amsterdam. Was ook woonachtig op het internaat “kweekschool voor de zeevaart”. Daar heb ik Ellen ontmoet.

Lees meer...

Grote Schepen

melaniaNiet alleen nu gaan er grote schepen door de sluis. Eind jaren 60 gingen er nieuwe tankers, gebouwd bij de NDSM, door de sluis die nog groter waren. De Melania van Shell was 325,33m x 47,22m.
De zomerdiepgang 18,994 meter en het DW 212.759 ton.

Bekijk de foto's >>>

Loodsverklaring

loodsverklaringHierbij verklaart ondergetekende Johan C. Dekker het volgende:
Op 20 oktober 1966 werd mij door stuurman Muis aan boord van de Bellatrix verzocht om gedurende zijn maaltijd de wacht op de brug van het loodsvaartuig waar te nemen welke wacht ik te 17.50 uur overnam.
Op dat moment lag de Bellatrix met gestopte machine en zeer weinig vaart over de voorsteven even ten zuiden van de boeienlijn IJM3 – IJm5 iets oostelijk van de IJM3. De koers was op dat moment oostelijk.

Kaarten a/b van de Loodsboot

groepsfotovlnr: Roel Jonker, Arie Schol, Jan Alderlieste, Theo Engels, Kees Cupido, Piet Frankhuizen, Henk Krijnen (sr.).

Loodsverklaring uit 1945

loodsverklaring1945Lees de verklaring >>>

Het verhaal achter de boordlantaarns

boordlichtenOp 21 januari 1919 werd Philippus (4-12-1877), schipper te Zaandam, in het kadaster van Amsterdam te boekgesteld als eigenaar van het stalen motorschip Bregetta. Opa betaalde een pittige prijs van f 18.000.

Lees de rest >>>

De redding van de Belgische vischsloep Nathalie

vischsloepOver de redding van de Belgische vissloep Nathalie te IJmuiden, wordt aan ‘t N. v.d. D. geschreven:
Het was ongeveer 2 uur in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, dat de Belgische vischsloep Nathalie trachtte de haven van IJmuiden binnen te loopen.

Lees het hele verhaal >>>

De ramp met de Adder

adderOp 5 juli 1882 verging de rammonitor Adder met man en muis ter hoogte van Scheveningen. Op de begraafplaats in Huisduinen staat het monument voor de Adder. Daar vond op 10 april j.l. een korte plechtigheid plaats. Het monument was namelijk mede met geld van de KVMO ( Koninklijke Vereniging van Marineofficieren) gerestaureerd. De ramp had niet alleen de oprichting van de Kustwacht tot gevolg, maar was ook de start van deze vereniging. In de Telegraaf van die dag werd er een artikel aan de ramp gewijd.
Lees het hele artikel >>>