Loodsverklaring

loodsverklaringHierbij verklaart ondergetekende Johan C. Dekker het volgende:
Op 20 oktober 1966 werd mij door stuurman Muis aan boord van de Bellatrix verzocht om gedurende zijn maaltijd de wacht op de brug van het loodsvaartuig waar te nemen welke wacht ik te 17.50 uur overnam.
Op dat moment lag de Bellatrix met gestopte machine en zeer weinig vaart over de voorsteven even ten zuiden van de boeienlijn IJM3 – IJm5 iets oostelijk van de IJM3. De koers was op dat moment oostelijk.

Kaarten a/b van de Loodsboot

groepsfotovlnr: Roel Jonker, Arie Schol, Jan Alderlieste, Theo Engels, Kees Cupido, Piet Frankhuizen, Henk Krijnen (sr.).

Loodsverklaring uit 1945

loodsverklaring1945Lees de verklaring >>>

Het verhaal achter de boordlantaarns

boordlichtenOp 21 januari 1919 werd Philippus (4-12-1877), schipper te Zaandam, in het kadaster van Amsterdam te boekgesteld als eigenaar van het stalen motorschip Bregetta. Opa betaalde een pittige prijs van f 18.000.

Lees de rest >>>

De redding van de Belgische vischsloep Nathalie

vischsloepOver de redding van de Belgische vissloep Nathalie te IJmuiden, wordt aan ‘t N. v.d. D. geschreven:
Het was ongeveer 2 uur in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, dat de Belgische vischsloep Nathalie trachtte de haven van IJmuiden binnen te loopen.

Lees het hele verhaal >>>

De ramp met de Adder

adderOp 5 juli 1882 verging de rammonitor Adder met man en muis ter hoogte van Scheveningen. Op de begraafplaats in Huisduinen staat het monument voor de Adder. Daar vond op 10 april j.l. een korte plechtigheid plaats. Het monument was namelijk mede met geld van de KVMO ( Koninklijke Vereniging van Marineofficieren) gerestaureerd. De ramp had niet alleen de oprichting van de Kustwacht tot gevolg, maar was ook de start van deze vereniging. In de Telegraaf van die dag werd er een artikel aan de ramp gewijd.
Lees het hele artikel >>>

Een Waagstuk

nwnzkIn het bijgevoegde artikel kunt u lezen hoe de aanleg van "De Nieuwe Waterweg" en het "Noordzeekanaal" (blz.13 en verder) tot stand kwam. >>>>>>>>