Havenfestival 2019

Het loodswezen was zoals gebruikelijk vertegenwoordigd op het havenfestival in IJmuiden met een stand, de klimwand en met rondvaarten met een tender. Hieronder een korte impressie:

 

Nieuwsbrief SNKHV

kaaphoornHet loodswezen sponsort al geruime tijd de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Deze stichting heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap.

Dit doel wordt bereikt door het inrichten en in stand houden van een permanente presentatie in Hoorn, het uitgeven van publicaties en het organiseren van voordrachten en presentaties over de grote zeilvaart en de zeevaart.

De Stichting is de opvolger van de in 1985 opgeheven Vereniging van Nederlandse Kaap-vaarders, die was aangesloten bij de internationale Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders is het contact voor buitenlandse met de Kaap Hoornvaart sympathiserende organisaties.

De stichting brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Indien u geïnteresseerd bent kunt u na inloggen deze hieronder lezen.

Voor meer informatie www.kaaphoornvaarders.nl

 

Jaarvergadering RDZ 2019

jaarvergaderingDe jaarvergadering van de sociëteit was afgelopen 19 maart.

Na inloggen kunt u de notulen lezen.

 

 

 

Auteur Herman Boekwijt

Herman Boekwijt, rijksloods 1949-1975, auteur.


boekSmakken en kuiven. Vier eeuwen loodsdienst op Amsterdam.


Het najaar van 1988 stond in het teken van de verzelfstandiging van het loodswezen, maar ook van de vereniging loodsen sociëteit Recht door Zee. Op 15 november betond zij 100 jaar en dit jubileum werd groots gevierd in het stadhuis van Velsen (te IJmuiden). Het script van Smakken en kuiven had Herman Boekwijt al enige tijd gereed, doch geen uitgever bereid gevonden het boek uit te geven. Loods Henk van Hartingsveldt bedacht het idee dit boek in eigen beheer van Recht door Zee uit te geven als jubileumboek van het 100 jarig bestaan van de vereniging.

Luchtfoto's

Collega Bart Vriend heeft de onderstaande foto's gemaakt toen hij terug kwam van vakantie.

 

lf1

  

Jaarvergadering "Recht door Zee".

jaarvergaderingHieronder vindt u de stukken van de vergadering van 8 maart 2016.

Ploeguitje: Schaatsen

schaatsuitje

Hans Piso stelde zijn organisatietalent weer eens ten toon door een fantastisch ploeguitje te organiseren.

Vrijdag 8 januari was het zover en verzamelden wij op de kunstijsbaan te Haarlem: Loodsen zijn immers van alle markten thuis (!) en daar hoort schaatsen ook bij....

Nieuwe scheepsplee-proza

phoca thumb l toiletDe collectie scheepsplee-proza groeit gestaag!

 

Kijk hier voor de collectie  >>>

Schip - schip overslag bij de OBA

boord-boord